Danh mục sản phẩm

Lượt xem: 988

Hộp dụng cụ

Mã sản phẩm : 322-422

Kích thước (mm): 322: 380 x 185 x H 140 (Nhỏ) 422: 435 x 235 x H 200 (Lớn)

Số lượng:

    Kích thước (mm): 

    322: 380 x 185 x H 140 (Nhỏ)

    422: 435 x 235 x H 200 (Lớn)