Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng nhựa dung tích lớn

IBC TANK 1000L

IBC TANK 1000L

Thùng nhựa 300L

Liên hệ

Chiều Cao: 43cm
Chiều Rộng: 84-72cm
Chiều Dài: 105-94cm

Thùng nhựa 200L

Liên hệ

- Chiều cao: 43 cm
- Chiều ngang: 65-49 cm
- Chiều dài: 82-70 cm

Thùng nhựa 50L

Liên hệ

Chiều cao: 37 cm
Chiều rộng: 35-29 cm
Chiều dài: 55.5-48 cm

Thùng nhựa 750L

Liên hệ

Kích thước: 154 - 129 x 86-65 x 82mm

Thùng tròn 350L

Liên hệ

Kích thước: ØMiệng: 850mm; Ø Đáy 677mm; H: 840mm

Thùng tròn 100L

Liên hệ

Kích thước: ØMiệng: 650mm; Ø Đáy 570mm; H: 430mm

Thùng nhựa 700L

Liên hệ

KT: 128-105x101-80x70mm