Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng nhựa dung tích lớn

TANK 1000L (IBC 1000L)

Kích thước (±mm): 1200 x 1000 x H 1150
Miệng nắp mở : 150mm
Miệng van xả: 50mm
Thanh van dài: 100mm
Thể tích: 1000L
Thể tích tràn: 1050L
Trọng lượng chứa tối đa (kg): 2013
Trọng lượng xếp chồng tối đa (kg): 4056
Trọng lượng bì (kg): 58 ±2kg
Trọng thùng nhựa (kg): 15.5 ±1kg

Thùng nhựa 300L

Liên hệ

Chiều Cao: 41cm
Chiều Rộng: 91cm
Chiều Dài: 112cm

Thùng nhựa 200L

Liên hệ

- Chiều cao: 41 cm
- Chiều ngang: 76 cm
- Chiều dài: 91 cm

Thùng nhựa 50L

Liên hệ

Chiều cao: 37 cm
Chiều rộng: 35-29 cm
Chiều dài: 55.5-48 cm

Thùng nhựa 750L

Liên hệ

Kích thước(DxRxC): 1500x1100x720mm

Thùng tròn 350L

Liên hệ

Kích thước: ØMiệng: 850mm; Ø Đáy 677mm; H: 840mm

Thùng tròn 100L

Liên hệ

Kích thước: ØMiệng: 650mm; Ø Đáy 570mm; H: 430mm

Thùng nhựa 700L

Liên hệ

KT: 128-105x101-80x70mm