Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng giữ lạnh

Thùng giữ lạnh 45L

Liên hệ

Kích thước: 606 x 407 x 405mm

Thùng giữ lạnh 35L

Liên hệ

Kích thước: 563 x 375 x 373mm

Thùng giữ lạnh 25L

Liên hệ

Kích thước: 470 x 337 x 337 mm

Thùng giữ lạnh 12L

Liên hệ

Kích thước: 371 x 258 x 264 mm

Thùng giữ lạnh 900L

Liên hệ

Kích thước:
Chiều cao: 94 cm
Chiều ngang: 94,5-85 cm
Chiều dài: 176-166,5 cm

Thùng giữ lạnh 600L

Liên hệ

Kích thước:
Chiều cao: 76 cm
Chiều ngang: 87-79 cm
Chiều dài: 132-118 cm