Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Pallet nhựa 2 mặt

Pallet nhựa P403

Liên hệ

KT: 1200x1000x150 (mm)
Trọng lượng (+/- 5 kg): 23 kg
Tải trọng tĩnh (kg): 5000 kg
Tải trọng nâng (kg): 1500 kg
Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Pallet nhựa PL22-LK

Liên hệ

Kích thước: 1200x1000x150mm
Tải trọng động: 1500kg
Tải trọng tĩnh: 5000kg

Pallet nhựa PL20-LK

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1200 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 2000 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Số nút chống trượt : 32

Pallet nhựa PL19-LK

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 15 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 4000 kg
Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL18-LK

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 21 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1500 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL03-HG

Liên hệ

Kích thước: 1200x1000x160 mm
Tải trọng động: 1000 kg;
Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Pallet PL02-HG

Liên hệ

Kích thước : (1200x1000x145) mm +/-2%
Trọng lượng : 24 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1500 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Số nút chống trượt : 24

Pallet PL01-HG

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 145) mm ±2%
Trọng lượng : 25 ±0.5kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1500 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Số nút chống trượt : 36