Danh mục sản phẩm

Pallet nhựa PL497

  08/12/2015    Lượt xem : 2308

KT: 1200 x 1000 x 140 mm
Tải trọng tĩnh: 3,000 kg
Tải trọng tĩnh: 1,000 kg