Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Pallet nhựa 1 mặt

Pallet nhựa PL09-LK

Liên hệ

KT: 1100 x 1100 x 150mm +/-2%
Trọng lượng : 11.5 +/-0.3 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 3000 kg
Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL08-LK

Liên hệ

Kích Thước: 1200 x 1000 x 145 mm +/-2%
Trọng lượng : 10 +/-0.2 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 800 kg
Tải trọng tĩnh : 2400 kg
Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL06-LK

Liên hệ

Kích thước : (1100 x 1100 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 18.5 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 4000 kg
Số nút chống trượt : 13

Pallet nhựa PL05-LK

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 4000 kg
Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL04-LK

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 17 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 4000 kg
Số nút chống trượt : 17

Pallet nhựa PL09-LS

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 145) mm +/-2%
Trọng lượng :  16 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 3000 kg
Số nút chống trượt : 16

Pallet nhựa PL07-LS

Liên hệ

Kích thước : (600 x 600 x 100) mm +/-2%
Trọng lượng :  2.95 +/-0.1 kg
Tải trọng tĩnh : 100 kg

Pallet nhựa PL04-LS

Liên hệ

Kích thước : (1000 x 600 x 100) mm +/-2%
Trọng lượng :  5.4 +/-0.2 kg
Tải trọng tĩnh : 1000 kg

Pallet nhựa PL03-LS

Liên hệ

Kích thước :  (1200 x 1000 x 78) mm +/-2%
Trọng lượng :  12 +/-0.3 kg
Tải trọng tĩnh :  3000 kg
Số nút chống trượt : 12

Pallet nhựa PL02-LS

Liên hệ

Kích thước :  (1200 x 1000 x 78) mm +/-2%
Trọng lượng :  12.5 +/-0.3 kg
Tải trọng tĩnh :  3000 kg
Số nút chống trượt : 12

Pallet nhựa PL01-LS

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng : 15.5 +/-0.4 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 3000 kg

Pallet nhựa PL10-LK

Liên hệ

Kích thước :  (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
Trọng lượng :  18.6 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 2400 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa P1210

Liên hệ

Kích thước :  1205 x 1065 x 140 (mm)
Trọng lượng : 16.51 Kg ± 200g
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 800 kg
Tải trọng tĩnh : 3000 kg

Pallet nhựa PL1006

Liên hệ

Kích thước :  1065 x 601 x 140 (± 10mm)
Trọng lượng : 8.25 Kg ± 200g
Số đường nâng : 2
Tải trọng động : 500 kg
Tải trọng tĩnh : 1000 kg

Pallet nhựa PL01-LK

Liên hệ

Kích thước : (1200 x 800 x 180) mm +/-2%
Trọng lượng : 18 +/-0.5 kg
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 4000 kg